NM i pole
2023

22. – 24. sept / Lillestrøm kultursenter.
Se opptak fra livestream her.

Video fra Art er blokkert pga Copyright og er ikke tilgjenelig på youtube. Den ligger midlertidlig i dropbox inntil vi får løst copyright poroblemet.

Bilde av Elise Dalh Hansen

Frister

NM i POLE, 23. september 2023

20. juni. – signere antidoping kontrakt med WHEA, les her Send  kvittering til antidoping@polesportnorge.no

31. aug. – frist for å melde seg av NM uten legeerklæring

31. aug. – frist for å bestille billett for props, ledsager & coach

31. aug. – frist for å levere musikk, samt skjemaer for lys og ev intro tekst (for Arts utøvere)

31. aug. – frist for å sende inn ‘difficulty sheet’

Se dokumenter som gjelder for NM 2023.

offisiell NM-fotograf

Idrettsbilder.no (v/fotograf Willy Larsen) er også i år offisiell NM-fotograf for Norges Pole Sport Forbund, og alle utøvere i Polesport-NM kan nå forhåndsbestille bilder fra sin konkurranseopptreden på Lillestrøm Kultursenter 23-24. september.

Bildepakke bestående av minimum 5-10 bilder. De fleste vil motta et sted mellom 10-20 bilder (antallet er avhengig av hvor mange tricks man utfører, kvaliteten på utførelsen av tricksene, scenebelysning osv).

Earlybird-tilbud som er gyldig frem t.o.m. 27.august: 279,- pr solokategori & kr 399,- pr doublesopptreden.

Ordinærpris for bestillinger etter 27.aug er kr 349,- for solokategoriene & kr 499,- pr doublesopptreden.

 

 • ID 

 • Tracksuit 

 • Musikk i USB – husk å merke ditt navn

 • Egen hoop (single point og tapet) og silk, merket med navn til utøver(e)

 • Kostyme og sminke 

 • Innesko eller sokker for å gå bak scenen

 • Mat og drikke

 • Yogamatte til oppvarmingsområde

Ved å sende inn søknaden til Norgesmesterskap bekrefter du følgende

1. Jeg bekrefter at jeg ved innsending av søknaden er med som deltaker i Norgesmesterskapet. 

2. Jeg bekrefter at jeg har lest og aksepterer, reglementet for konkurransen, utformet i Dokumenter. 

3. Jeg bekrefter å ha satt meg inn i og akseptert reglene for avmelding og no-show. 

4. Jeg forstår at alle mine kostnader i forbindelse med Norgesmesterskapet, er mitt eget ansvar og vil ikke dekkes av Norges Pole & Aerial Forbund.

5. Jeg gir opp alle rettigheter for alle bilder og video tatt under Norgesmesterskapet, og aksepterer at disse kan brukes til å promotere pole & aerial-sporten, Norges Pole & Aerial Forbund og konkurransens sponsorer i hele verden. 

6. Jeg godtar å stille opp til intervju, bli filmet eller tatt bilde av media. 

7. Jeg godtar å følge og respektere de oppsatte tidene for generalprøver og opptreden.

8. Jeg forstår min plikt som utøver til å delta på medaljeseremonien, og at jeg ikke har mulighet til å unnvære dette, ved annet enn en godkjent medisinsk årsak.

9. Jeg forstår at oppførsel som forstyrrer konkurransen kan føre til minuspoeng og diskvalifikasjon.

10. Jeg forstår at det ikke er tillatt til å innta alkohol eller noen form for rusmidler før eller under konkurransen. Jeg forstår at jeg som utøver kan bli utestengt dersom jeg, min trener/coach eller human props ikke følger denne regelen.

11. Jeg forstår og aksepterer at Norges Pole & Aerial Forbund ikke er ansvarlig for skade på, eller tap av mine personlige eiendeler. 

12. Jeg forstår at min deltakelse i Norgesmesterskapet i Pole, Hoop eller Silk er på egen risiko. Jeg forstår at eventuelle skader eller ulykker i forbindelse med min deltakelse, er mitt ansvar og ikke Norges Pole & Aerial Forbund. Jeg forstår at jeg er pliktig til å ha forsikring.

13. Jeg godtar å være ikledd min tracksuit under hele arrangementet utenom under min opptreden. Krav for tracksuit gjelder for utøvere og trenere, ikke foresatte, human props eller assistenter.  

14. Jeg bekrefter at jeg er selv ansvarlig for å holde meg oppdatert på informasjon og varsel om Norgesmesterskapet fra forbundet. 

15. Jeg bekrefter å ha lest og akseptert Personvernerklæring fra NPAF. 

DEADLINES (more to come):​

1. des. – registration opens Earlybird price

31. des. – deadline for registration Earlybird price at 23:59pm.
1. jan. – registration opens regular price

31. jan. – last deadline for registration at 23:59pm.

20. feb. – sign antidoping contract with WHEA here.

30. apr. – deadline for cancellation without medical sertificate

30. apr. – deadline for bying ticket for props, companion & coach

30. apr. – frist for providing forms, light preferences (for Artistic) and music

30. apr. – deadline for providing the ‘difficulty sheet’

19. mai. – Rehearsal
20. mai. – NM 09:00-18:00

You will be deducted point for each day you fail to provide the documents in time.

See documents applicable for the championchip 2023. 

What you have to bring with you to the competition: 

 1. ID 

 2. Tracksuit 

 3. Music in USB – remember to write your name

 4. Your own hoop or silk, marked with athlete name(s)

 5. Costume and make-up 

 6. Indoor shoes or socks for backstage

 7. Food and drink

Yogamat for warm up backstage

TERMS & CONDITIONS

1. I confirm that upon submitting this application, I am a participant in the Norwegian Championship.

2. I confirm that I have read and accept the Rules of Competition included in the documents.

3. I confirm to have read and accepted “No Show Policy”.

4. I understand that all my expenses in connection with the Norwegian Championship in are my sole responsibility and will not be covered by the Norwegian Pole Sport Federation.

5. I give up all rights to all pictures and videos taken during the Norwegian Championship, and accepts that these can be used to promote Pole & Aerial sports, the Norwegian Pole & Aerial Federation and the competition’s sponsors worldwide.

6. I agree to interview, be filmed or photographed by the media.

7. I agree to follow and respect the set times for rehearsal and performance.

8. I understand my duty to attend the medal ceremony and that I have no chance of avoiding this, other than an approved medical cause.​I understand that behaviors that may disturb the competition may lead to minus points or disqualification.

9. I understand and agree that the Norwegian Pole and Aerial Federation is not responsible for damage to, or loss of, my personal assets.

10. I understand that my participation in the Norwegian Championship is at my own risk. I understand that any damages or accidents associated with my participation are my responsibility and not the Norwegian Pole Sport Federation. I understand that I am obliged to have insurance.

11. I agree to wear my tracksuit during the entire event, except during my performance.

12. ​I confirm that I am responsible for keeping up to date on information and notification about the Norwegian Championship from the federation.

13. ​I have read and understood the privacy policy of the Norwegian Pole & Aerial Federation. 

Image

Bli frivillig
under NM

Vi trenger hjelp til ulike oppgaver under NM, bland annet: konferansier, rigging, utøver assistent, dommer assistent, førstehjelp, pole cleaners.

Som frivillig under NM får du gratis tilgang til lokalet for å se på NM og Show.

Du trenger ikke å være medlem i forbundet for å hjelpe til under NM. For å være pole cleaner må du være over 16 år gammel og kunne klatre opp og ned stangen. Klikk på linken over om du vil være frivillig eller ta kontakt dersom du har flere spørsmål: nm@polesportnorge.no

Antidoping

Informasjon om anti-doping gjeldende for det norske mesterskapet.

Alle utøvere må signere antidoping kontrakt med WHEA, les mer på posaworld.org

Spørsmål om antidoping? Send epost til antidoping@polesportnorge.no

Mer informasjon finnes på POSAs egne Anti-dopingsider

NM i aerial 2024 er 24. – 26. mai. Mer info kommer senere.