Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Norges Pole & Aerial Forbund samler inn og bruker personopplysninger om deg. www.polesportnorge.no lenker til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Norges Pole & Aerial Forbund har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider. Se egne personvernerklæringer.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på admin@polesportnorge.no.

Norges Pole & Aerial Forbund er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, melde seg som medlem eller på arrangementer. 

Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

 • Bruk av e-postadresser og postadresser til utsending av nyhetsbrev og annet fysisk materiell via våre nettsider og andre kanaler

 • Gi deg informasjon om møter og arrangementer

 • For statistikkinnhenting, -aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personlig identifiserbar informasjon
Vi samler inn og behandler følgende opplysninger: 

Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra Norges Pole & Aerial Forbund om aktuelle nyheter. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere fornavn, etternavn og e-postadresse

Hvis du retter en henvendelse til Norges Pole & Aerial Forbund via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.
Vi går gjennom, arkiverer og sletter henvendelser etter behov, men ikke sjeldnere enn annethvert år. For å ivareta en eventuell historikk og logikk i kommentarfeltet, slettes ikke kommentarer systematisk. Henvendelser vi er pliktig til å oppbevare, som dokumentasjon i forbindelse med en reklamasjon-/klagesak, lagres til fristen for å reklamere/klage er utløpt. (to eller fem år)

www.polesportnorge.no kan du melde deg på som medlem eller registrere for å konkurrere i Norgesmesterskap i pole & aerial ved å oppgi navn, fødselsdato, e-post, telefon og postadresse. Personopplysningene blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen. Regnskaps materiale oppbevares inntil fem år, etter reglene i bokføringsloven.

www.polesportnorge.no kan du melde deg på våre arrangementer og workshop ved å oppgi navn og e-post og å betale via styreweb. Personopplysningene blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen.

Når du besøker Norges Pole & Aerial Forbunds nettsider registreres din IP-adresse. Norges Pole & Aerial Forbund knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettleser som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.

For utøvere til Norgesmesterskap:

Personopplysninger som innhentes og behandles omfatter:

 • Navn, adresser i alle former (bosted, e-post, IP, o.a.) telefonnummer

 • Medisinsk informasjon om diagnoser og behandling

 • Informasjon knyttet til potensielle regelbrudd

Personopplysninger som NPAF innhenter brukes for å kunne:

 • Planlegge og gjennomføre Norgesmesterskap i samarbeid med POSA

 • Planlegge og gjennomføre uanmeldte dopingkontroller

 • Etterforske og påtale potensielle brudd på dopingbestemmelsene

 • Behandle søknader om medisinske fritak

 • Gi informasjon knyttet til forebyggende antidopingarbeid

 • Samarbeid med andre antidopingorganisasjoner og myndigheter

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

 • Dine personopplysninger, samt skjema du sender inn for Norgesmesterskap, vil være tilgjengelig for POSA Competitions og Judge Committee.

 • Dersom du søker om medisinsk fritak vil antidopingsansvarlig og NM-ansvarlig hos NPAF og antidopingsansvarlig hos POSA få tilgang til dine helseopplysninger.

 • Dersom du påtales for brudd på dopingbestemmelsene vil domsinstansene i POSA få tilgang til dine personopplysninger. WHEA kan anke en dopingsak slik at disse vil også få tilgang til opplysningene.

Webanalyse og cookies
Norges Pole & Aerial Forbund samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på www.polesportnorge.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside. 

“Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. www.polesportnorge.no bruker følgende cookies (informasjonskapsler): 

Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person. 

Hvis vi gjennomfører brukerundersøkelser lagrer vi også cookies som forteller oss om du har takket nei til å svare eller allerede har svart, fordi du skal slippe å bli spurt om å delta hver gang du er innom nettstedene våre. 

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept. 

Hvis du ikke ønsker at Norges Pole & Aerial Forbund skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

Barn under 16 år må ha dokumenterbart samtykke fra barnets foresatte for personopplysninger hos oss.  

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i Norges Pole & Aerial Forbund som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer. 

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Norges Pole & Aerial Forbund, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det. 

Det er frivillig å abonnere på nyhetsbrev fra Norges Pole & Aerial Forbund. Nyhetsbrevene inneholder aktuell informasjon om pole & aerial Norge, men kan også inneholde informasjon om produkter og tjenester fra våre samarbeidspartenere. Nyhetsbrevene sendes ut med ulik frekvens. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement via en link i nyhetsbrevet.

 

Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

Norges Pole & Aerial Forbund har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. 

 

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger»(for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen. 

 

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt. 

 

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen. 

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Norges Pole & Aerial Forbund har gitt informasjonen i denne erklæringen. 

Hvis Norges Pole & Aerial Forbund behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Norges Pole & Aerial Forbund rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.  For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Andre personopplysninger som ikke er knyttet til et aktivt abonnement vil bli slettet senest etter ett år.

Norges Pole & Aerial Forbund kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon. 

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen. 

Norges Pole & Aerial Forbund er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

Norges Pole & Aerial Forbund forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Norges Pole & Aerial Forbund. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.

Sist oppdatert 30. mai 2023