Standard vilkår


NORGESMESTERSKAP

Betingelser for å delta i NM kan du lese om her: https://polesportnorge.no/nm

Når en utøver har sendt inn påmelding til konkurranse betyr det også at utøver har godtatt samtlige betingelser for NM samt NPAF sine standard regler. NPAF forholder seg bestemt til angitte frister gjeldende påmelding og innlevering av dokumenter, og godtar ingen form for unntak. Dersom du ikke er påmeldt innenfor fristen så har du ikke lov å delta, og dersom du leverer inn skjemaer etter fristen vil du få trekk i poeng.


Utøvere

Utøvere har fullt og eget ansvar med å holde seg oppdatert med regler og frister.

Påmelding til en kategori er gjeldende, det er ikke tillatt å bytte kategori i ettertid.

Dersom en utøver har søkt til feil/ugyldig kategori eller divisjon, vil utøver bli flyttet over til riktig plass, og ev. bli bedt om å sende inn ytterligere informasjon.

Dersom utøver har gitt skriftlig beskjed til forbundet om å trekke seg fra konkurranse, er det ikke mulig å angre seg i ettertid.

Som utøver plikter du til å akseptere og respektere NPAF sine regler og avgjørelser.

Human props har kun lov til å være i garderoben for sminke/omkledning og må forlate garderoben etter endt rutine.


Juniorer
For deltakere under 18 år har forelder, coach eller studio/idrettsklubb fullt ansvar for påmelding og innlevering av dokumenter innenfor angitt frist.


Rusmidler
Det er forbudt å innta alkohol eller noen form for rusmidler før eller under konkurranse, dette gjelder utøvere, coach/ledsager og frivillige. Det er heller ikke tillatt til å oppbevare alkohol eller rusmidler på konkurranseområde (backstage/garderobe). Dersom utøver selv, coach eller human props ikke følger ovennevnte regel, vil utøver bli diskvalifisert og utestengt fra konkurranse påfølgende år.
Dersom utøver er ferdig med konkurranse, har forlatt konkurranseområde, og har tatt av seg sin tracksuit så får de lov til å innta alkohol sammen med publikum/familie. 


Show under NM

Skal du holde åpningsshow under NM så må du ha et aktivt medlemskap i forbundet. Du må forholde deg til reglene i ‘Pole Art Rules & Regulation’ gjeldende musikkvalg, samt kostyme og fremføring av opptreden nevnt under punkt 13.


Frivillig

NM komité og frivillige skal møte opp til eventet og være tilgjengelig som avtalt, dersom du er forhindret til å møte opp i tide må det gis beskjed om til din ansvarlig umiddelbart. Frivillige er pliktig til å følge NPAF sine regler gjeldende rusmiddel bruk. For å være frivillig må du ha fylt 16 år.


Diskvalisering

Utøvere kan bli diskvalifisert før, under og etter konkurransen dersom følgende inntreffer:

  • Offentlig nedsnakking om dommere, resultater, utøvere eller NPAF.

  • Usportslig oppførsel.

  • Diskvalisering fra hoved dommer nevnt i Code of Points, Rules & Regulations.

  • Forfalsket informasjon på søknaden.

  • Brudd på NPAF sine regler om alkohol og rusbruk.


MEDLEMSKAP

Generelle medlemsvilkår for våre ulike medlemskap (ordinært medlemskap, studio/kurs/bedrift medlemskap og støtte medlemskap) kan leses om her: https://polesportnorge.no/medlemskap


WORKSHOP, KURS & WEBINAR
Påmelding til workshop og webinar er bindende, det er altså ikke mulig å kansellere, få refundert eller bytte kjøpt tjeneste. Ved deltakelse står du selv ansvarlig for dine eiendeler og ev. tap som måtte oppstå under workshop. NPAF forbeholder seg retten til å endre eller kansellere workshop/webinar dersom det blir absolutt nødvendig, kunde vil da få refundert beløpet dersom vi ikke finner en passende løsning.


ETISKE RETNINGSLINJER

  • Medlemmer hos NPAF forventes å opprettholde en profesjonell og hyggelig adferd mot hverandre og medlemmer i styret, dette gjelder både på sosiale medier, ved henvendelser og tilstede på konkurranse/workshops.

  • Medlemmer skal ta hensyn til og respektere andre medlemmer.

  • Skriftlige avtaler skal respekteres og etterfølges som beskrevet i kontrakten.

  • Brudd på NPAF sine etiske retningslinjer kan påføre medlemmet sanksjoner.KLAGE

NPAF tar takknemlig imot konstruktive tilbakemeldinger for å kunne forbedre oss, vi hører også gjerne om hva du synes vi gjør bra.

Dersom du ønsker å sende inn en klage skal dette gjøres skriftlig og på epost til admin@polesportnorge.no.