Posa European championship 2024
Poster for VM pole & Aerials Sport

Informasjon for utøvere
som ønsker å delta i VM

 • Topp 3 utøvere i hver kategori er kvalifisert til å delta i VM og EM. Disse utøverne blir kontaktet umiddelbart etter endt konkurranse om man ønsker å delta.

 • Utøvere som velger å delta blir automatisk en del av det Norske Landslaget. NPAF organiserer påmelding, og samkjører utøverne som skal reise.

 • All kontakt til POSA skal skje gjennom Landslags ansvarlig fra NPAF-styret. Denne har også ansvar for å sende inn musikk/difficulty sheet/annen informasjon til POSA.

 • Utgifter:
  • Deltakeravgift
  • Reise/opphold
  • Leie av tracksuit (leie 300,- kr / depositum 300,- kr)
  • Egenandel landslagstrener og lagleder (mellom 350-500,- kr. avhengig av distanse på reise)
  • Egen konkurransedrakt  husk å merke denne med et norsk flagg på 3*4 cm

 • Forsikring: som medlem av NPAF er du forsikret gjennom IF og er gjeldende under internasjonale konkurranser.

 • Workplan: all informasjon om konkurransen står i workplan som blir publisert på POSAs nettsider og som vi sender ut til utøverne. Som deltaker er det svært viktig å sette seg godt inn i denne.

 • Tidsfrister: disse blir informert om i workplan og sendt ut av landslagsansvarlig. Det er viktig at disse blir overholdt ellers kan laget og delegasjonen risikere å få minuspoeng.